Minőségpolitika

Társaságunk célja, hogy szolgáltatásaink minősége a piac igényeinek megfeleljen, ezzel megszerzett piaci pozíciónkat megtartsuk és fejlesszük. Mindezt ügyfél orientált, projekt alapú működéssel, szakszerű munkavégzéssel, a vevői körünk fokozatos szélesítésével, a lehető legmagasabb szintű minőségi szolgáltatás nyújtásával, megbízóink elégedettségének és bizalmának hosszú távú megtartásával érjük el. 

A Társaság olyan hatékony minősirányítási rendszert vezetett be és működtet, amely hatékonyan támogatja szolgáltatásainak megfelelő minőségét, a vonatkozó jogszabályi, illetve egyéb külső előírásoknak való megfelelést, a megrendelők elégedettségének folyamatos fejlesztését, valamint a munkatársai elköteleződését és folyamatos fejlődését, a szervezet minden szintjén. 

Ennek érdekében a Társaság: 

 

 • • A termékkör alakításával, a nemzetközi trendeket követve, a kockázatokat és lehetőségeket mérlegelve, korszerű üzleti megoldásokat kínál, törekedve arra, hogy azok a lehető legkorszerűbb logikai és technológiai megoldások mentén, megfelelő funkcionalitással, hatékony és megbízható, egyszerűen alkalmazható támogatást nyújtsanak a különféle üzleti folyamatokhoz; „Az egyszerű működik” szlogennek megfelelően, 

 •  
 • • A kínált termékek felhasználásához minőségi szolgáltatásokat fejleszt,  

 •  
 • • Árpolitikájával és választékával, a szolgáltatás színvonalának hosszú távú fenntartása érdekében elősegíti, hogy az üzletmenet gazdaságilag hatékony legyen, 

 •  
 • • Olyan, az ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő, irányítási rendszert hoz létre, tart fenn, és fejleszt folyamatosan, melynek következetes működtetése biztosítja a vevők, jogszabályok, valamint szabványok által megfogalmazott követelmények teljesítését és a vevői elégedettség növelését, 

 •  
 • • A vevői követelmények teljesítésébe bevont alvállalkozói felé érvényesíti a minőséggel kapcsolatos elvárásait, 

 •  
 • • Intézkedésével elősegíti, hogy gazdaságosan rendelkezésre álljanak a tárgyi és személyi feltételek, a megfelelő háttér és munkakörülmények a minőségi munkavégzéshez, 

 •  
 • • Munkatársait a követelményeknek megfelelően folyamatosan tovább képzi, 

 •  
 • • Olyan, a csoportmunkára alapuló szervezeti struktúrát és működést alakít ki és tart fenn, melyben a munkatársak bevonódnak a követelmények megismerésébe, a tényeken alapuló döntéshozatalba, és képességeiket megfelelően kamatoztathatják,  

 •  
 • • A Társaság a fejlesztéseit projekt alapon szervezi, mely rendszerben a célorientált tevékenységek láncolata biztosítja a megfelelő végeredményt, és világossá teszi az ezért való felelősséget, 

 •  
 • • A képzések és a belső kommunikáció egyéb fórumai által elősegíti a minőségtudatos és szakmailag magas színvonalú munkavégzést. 

  

Információbiztonsági politika 

Az INNODOX Zrt. sikeres üzleti működésének, tevekénységének kiemelten fontos eleme az információ, annak rendelkezésre állása, sértetlensége, bizalmas kezelése. Az üzleti információk bizalmas kezelésének, a működést támogató IT infrastruktúra és adatbázisok folyamatos rendelkezésre állásának, az adatok megfelelőségének, a személyes adatok bizalmas kezelésének, valamint az egyéb jogszabályi és vevői előírás rendszerszerű és megbízható teljesítése érdekében, az ISO/IEC 27001:2013 szabványnak megfelelő információvédelmi rendszert működtetünk és elkötelezettek vagyunk annak folyamatos fenntartásában és fejlesztésében. A rendszer működtetése során az adat és információvédelmi intézkedéseinket kockázatfelmérésre alapozzuk. 

 

A kockázatokkal arányos megoldásokat alakítunk ki és működtetünk.  

 

A biztonság szempontjából meghatározónak tartjuk az emberi tényezőt, ezért minden munkatársunk, alvállalkozó partnerünk esetén gondoskodunk arról, hogy ismerjék a tevékenységükhöz kapcsolódó kockázatokat, azok mérséklésében játszott szerepüket, és ezt megfelelően lássák is el. 

 

Informatikai rendszerünkben szigorú hozzáférési rendszert alakítottunk ki és működtetünk, gondoskodunk a külső behatolás és vírusok elleni védelemről. 

 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük információvédelmi rendszerünk működését, eredményességét, az incidenseket, és ezeket az információkat felhasználjuk a fejlesztési célok kitűzéséhez. 

 

Szabályoztuk az információbiztonság fenntartását és fejlesztését biztosító tevékenységeket, folyamatokat.  

 

Kockázatkezelési tervben évente meghatározzuk az információvédelmi rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedéseket.  

 

A Társaság vezetése a fentiekkel összhangban hozza meg döntéseit, és elvárja minden munkatárstól a kitűzött célok támogatását.